Välkommen till

Carlegård Consulting

– Utbildnings- & Arbetsmarknadskonsult

Upplev & lär

– Auktoriserad Dalaguide

Klassrum utan väggar®

– Utomhuspedagogik & språkinlärning ute